کتاب ساحل بقاء / شرح حدیث عنوان بصری / نقش انفاق در پیوند بنده با خدا و خلق

بسم الله الرحمن الرحیم

نقش انفاق در پیوند بنده با خدا و خلق

انفاق هم پیوند بنده را با حضرت حق جلاله تحکیم می‌کند و از تعلقاتش به غیر او سبحانه می‌کاهد و زمینه انقطاع الی‌الله را برایش فراهم می‌سازد و هم در پرتو توجه به حضرت محبوب جل جلاله روابط بین بندگان را استحکام می‌بخشد و فاصله طبقاتی جامعه را کاهش داده و روح ایثار و فداکاری را میان جوامع انسانی گسترش می‌دهد و در بستر آن کمال فردی که در پرتو زندگی جمعی دست یافتنی می‌باشد را فراهم می‌سازد.

مقصد سالک در انفاق

بنده سالک باید از توصیه‌های فراوان قرآنی و توصیه‌های موکد روایی اولیای عظیم‌الشان الهی به انفاق ، و نیز از آثار چشمگیر دنیوی و اخروی و معنوی چنین عملی میزان رضایت حضرت محبوب جل جلاله نسبت به آراستگی به چنین صفتی و التزام عملی به آن را کشف کند.

چنین بنده سالکی چون مقصدی جز خدا ندارد و خود را مالک چیزی نمی‌داند.

نه تنها از انفاق جان و مال و آبرو و دانایی و دارایی شئون وجودی خود را در راه او سبحانه کراهتی ندارد، بلکه آن را با شوق و اشتیاق تام و تمامی انجام می‌دهد.

و خوشحال است از اینکه توفیق انجام وظیفه مهم عبودی خویش را پیدا کرده است.

ذات اقدس ربوبی در قرآن چنین فرموده: جز برای خشنودی خدا انفاق نکنید(سوره بقره آیه ۲۷۲).

بنده ای اینچنین ، چون تعلقی به غیر خدای سبحان ندارد و خود را مالک چیزی نمی‌بیند در انجام وظیفه عبودی انفاق آنچه که به حسب ظاهر با ارزش‌تر است را انفاق می‌کند.

و خدای سبحان در قرآن توجه داده و فرموده: شما هرگز به خیر و نیکوکاری نمی‌رسید تا آنچه دوست دارید انفاق کنید (سوره آل عمران آیه ۹۲).

پس فلسفه انفاق منحصر به پرشدن خلاءهای اجتماعی نمی‌باشد بلکه علاوه بر فلسفه اجتماعی آن ، رابطه مستقیمی با ساخته شدن انفاق کننده دارد.

تا او به کمال لایق انسانی خود که انقطاع از ماسوی الله می‌باشد راه پیدا کند و مظهر رحمانیت حضرت پروردگارش شود و عطوفتش که ریشه در فطرت توحیدی‌اش دارد نسبت به بندگان حضرت حق جل جلاله تقویت گردد.

و انسان بالفعل شود و به مرتبه بالای فلاح که در پرتو نور تزکیه حاصل می گردد راه یابد و مصداق آیه مبارکه قَد اَفلَحَ مَن زَکاها گردد و از انفاق که در طهارت و تزکیه آدمی تاثیر شگرفی دارد ، به تطهیر و تزکیه جان خویش راه پیدا کند.

که خدای سبحان از چنین حقیقتی پرده برداشته: از اموال آنها زکات بگیر تا بوسیله آن پاکشان سازی ( سوره توبه آیه ۱۰۳).

منبع: کتاب ساحل بقاء ، صفحه ۳۷۰ الی ۳۷۲


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

ممکن است شما دوست داشته باشید