مرور رده

احکام مورد ابتلاء

احکام نموداری روزه / بخش سوم

مبطلات روزه: خوردن و آشاميدن. دروغ بستن به خدا و پيامبر و ائمه عليهم السلام (بنابر احتياط واجب). استمناء. آميزش جنسی. باقي ماندن برجنابت يا حيض يا نفاس تا اذان صبح. فرو بردن تمام سر در آب (بنابر احتياط واجب). اماله با مايعات.…

احکام نموداری روزه / بخش دوم

1: روزه ماه رمضان ۲: روزه کفّاره ۳: روزه قضا ۴: روزه نذر، عهد و قسم* ۵: روزهای که به جهت قرارداد اجاره و یا شرط ضمن عقد بر عهده کسی می‌آید ۶: روزه ي روز سوم اعتکاف ۷: روزه جايگزين قربانی در حج تمتع. (*) در مورد روزه ای که بخاطر نذر، عهد،…

رعایت نکردن جهت قبله

اگر در نماز جماعت مأمومین جهت قبله را کامل رعایت نکنند، آیا اتصال به امام جماعت به واسطه آنان، صحیح است؟ جواب: با اطمینان به جهت قبله، انحراف از قبله جایز نیست، ولی اگر انحراف از قبله کم باشد به گونه​ای که عرفاً رو به قبله محسوب شود، نماز…

روزه مستحبی با داشتن روزه قضا

کسی که قضای روزه ماه رمضان بر عهده دارد آیا می‌تواند روزه مستحبی بگیرد؟ اگر گرفته باشد وظیفه اش چیست؟ کسی که روزه‌ی قضای ماه رمضان بر او واجب است، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد و چنانچه فراموش کند و روزه‌ی مستحبی بگيرد، در صورتی که در…

نماز و روزه در محل تحصیل یا کار

اگر کسی برای کار یا تحصیل و مانند آن، بنا دارد یک سال در شهر دیگری غیر از وطنش سکونت و زندگی کند، آیا آن شهر وطن دوم او محسوب می شود؟ آن شهر وطن دوم او محسوب نمی شود، ولی در صورتی که به گونه ای سکونت دارد که در آنجا عرفاً مسافر محسوب نمی…

نماز در دوران سربازی

نماز من در پادگانی که 22 کیلومتر با وطنم فاصله دارد و در مدت سربازی – حدود یک سال - باید به آنجا بروم و در آنجا کمتر از ده روز اقامت دارم، چگونه است؟ نماز شما در مسیر رفت و برگشت و در پادگان تمام است، مگر آن که ده روز در یک جا توقف داشته…

نماز در مأموریت تحصیلی

آیا سفرهایی که برای تحصیل علم یا آموزش حرفه ای انجام می شود، برای نماز و روزه، حکم سفرهای شغلی را دارد؟ اگر از طرف محل کار، مأمور به تحصیل یا آموزش خاصی شده باشد، به گونه ای که جزئی از شغل محسوب شود یا به طوری باشد که با این تحصیل یا آموزش…

معیار در پوشش بانوان

در مورد پوشش بانوان در جامعه، چه لباسی مناسب است؟ چادر برای بانوان، حجاب برتر اسلامی است؛ البته هر پوششی که شرایط ذیل را داشته باشد به عنوان حجاب اسلامی محسوب می شود:  تمامی بدن (به جز صورت و دست ها تا مچ) را بپوشاند. هرگونه…

تراشیدن و بلند کردن سبیل

تراشيدن سبيل چه حكمى دارد؟ آيا مى‌توان آن را خيلى بلند كرد؟ تراشیدن سبیل اشکال ندارد و اگر به مقداری بلند باشد که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.