مقاومت حسین‌وار

شهید حسین‌علی یاری‌نسب، بیسیمچی گردان حنظله حاج همت رو خواست.


حاجی اومد پای بیسیم و گوشی رو گرفت. صدای ضعیف و پر از خش خش رو از آن سوی خط شنیدم که می‌گفت:
احمد رفت، حسین هم رفت. باطری بیسیم داره تموم میشه. عراقی‌ها عن‌قریب میان تا ما رو خلاص کنن.
منم خداحافظی می‌کنم.

حاج همت همونطور که به پهنای صورت اشک می‌ریخت، گفت:
بیسیم رو قطع نکن… حرف بزن. هر چی دوست داری بگو، اما تماست رو قطع نکن.

صدای بیسیمچی رو شنیدم که می‌گفت:
سلام ما رو به امام برسونید. از قول ما به امام بگید: همونطور که فرموده بودید حسین‌وار مقاومت کردیم، ﻣوﻧﺪﻳﻢ و ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺟﻨﮕﻴﺪﻳﻢ.

۳۰۰ تن از رزمندگان گردان حنظله درون یکی از کانال‌ها به محاصره‌ی نیروهای عراقی در میان. چند روز و صرفا با تکیه بر ایمان خودشون به مبارزه ادامه میدن و به مرور همگی توسط دشمن و با عطش به شهادت میﺭﺳﻨﺪ.

ممکن است شما دوست داشته باشید