مرور برچسب

دکتر منوچهر محمدی

به جای عذرخواهی طلبکار شده‌اید؟/ چه ادعای مضحکی؛ دیپلماسی التماسی شما نفتکش ایرانی را آزاد کرد؟/…

این چه استدلال مضحکی است که آزادی کشتی آدریان محصول دیپلماسی خود میدانید. اگر فرزندان انقلابی این مرز و بوم کشتی انگلیسی را که اسکورت هم داشت آنچنان شجاعانه توقیف نمیکردند، شما با دیپلماسی التماسی میتوانستید کشتی نفتکش ایرانی را آزاد کنید؟