این حسیــــــــن کیست که عالم همه دیوانه ی اوست این چه شمعی است که جان ها همه پروانه ی اوست/کلیپ بسیار دیدنی

این حسیــــــــن کیست که عالم همه دیوانه ی اوست این چه شمعی است که جان ها همه پروانه ی اوست

ممکن است شما دوست داشته باشید