چه کسی را انتخاب نکنیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

عبد صالح الهی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله:

ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یکروزی، در همین مجلس شورای اسلامی خودمان، که امروز همان ها  نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانند.

دشمنان جمهوری اسلامی.

یک روزی اینجا نماینده بودند.

اینها را باید خیلی مراقب کرد.

 

**در مقابل دشمن احساس ضعف، اظهار ضعف نداشته باشد**

**چشم و دل حریص به مال دنیا نداشته باشد،چشم و دلش سیر باشه**

**بعضی ممکنه وارد میدان نمایندگی بشوند برای اینکه بتوانند به مال و منالی به امکاناتی دست پیدا کنند**

این آدم شایسته نمایندگی این ملت نیست

**آن کسانی که چشم چشمشان به این است که بتوانند نماینده بشوند بعد تأثیر بگذارند در یک وضع اداره بعضی از جاها و این را بردار اون را بگذار**

**این را یک مطمعی قرار بدهند برای مسائل مالی!**

این جوری نباید باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید