وقتی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، در خفقان رژیم پهلوی، امام خمینی را مصداقی از نور خدا دانست و ایشان را به خورشید و دریا تشبیه کرد و رژیم و عواملش را به سگ. ۲۱ دی

گروه معارف – رجانیوز: یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانی که روزنامه اطلاعات یادداشتی حاوی توهین به امام خمینی (ره) را منتشر کرد، جمعیت بسیاری از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم درس های خود را تعطیل کرده و به قیام و حرکت های اعتراضی علیه رژیم منحوس پهلوی پرداختند. همین حرکت ها بود که منجر به قیام ۱۹ دی ماه مردم قم گردید.

مطلب زیر متن سخنرانی آیت الله وحید خراسانی در همان ایام و در دفاع از شخصیت و حرکت امام خمینی(ره) و مقابله با رژیم ظالم پهلوی است که برای اولین بار منتشر می شود:

از مراحم آقایان عظام که در مقام تجلیل از مقام شامخ روحانیت اینگونه عواطف منزه و مقدسی اظهار می دارند متشکریم و امیدواریم دلهایی که پر است از عشق به دین و مقام علم و رجال دین توأم با عقل و ادراک که اساس دین و مذهب بر این است و مقصود از تکامل خلقت هم در انسان همین انسان شخصیتش مرکب است از عقل و اراده و به این دو، انسان است و کمال عقل به علم است و کمال اراده به حفظ است و بشریت باید به این مقام برسد و به این مقام هم نخواهد رسید مگر در زیر سایه تعلیم و تربیت وحی و وقتی چنین شد خدا می فرماید اجملنی على خزائن الأرض انی حفیظ علیم وقتی رسید عقل به آن علم و اراده به آن حفظ یوسفی خواهد شد که صلاحیت این خواهد داشت که هم بر خزائن مادی و هم بر خزائن عقلی و معنوی مردم از طرف پروردگار حاکم باشد بنابراین چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.

دین چنین دینی ست و سیر دین هم به اینجاست و نقطه ای که قرآن مردم را به آنجا سیر می دهد این دو کلمه است علم و حفظ یعنی آخر حد کمال عقلی و آخر مرتبه کمال ارادی مردمانی به منتها درجه پستی و در آخر مرحله دنائت و رذالت چنین مردمی اگر بخواهند حقائق اسلام و مبانی فقه مقدس قرآن را پشت ابر اوهام خودشان کتمان کنند جز اینکه چنین مقدماتی پیش بیاید همسایه ابروریزی آنان بشود نتیجه دیگری نخواهد داشت این مردم تصور میکنند خدا خواب است و هرگز خیال نمی کنند که عربده کشیدن به نام آزادی زن و ملتی را به فحشاء کشاندن و از تمام معارف انسانیت عقب راندن و به صورت آزادی زن حقائق دین را مسخره کردن چنین پیشامدی را نخواهد داشت و چنین روزی بوجود نخواهد آمد تا معلوم شود که رجال دین طرفدار بردگی زن نیستند و زن را آنچنان که نظام خلقت ساخته و تشریع هم بر طبق تکوین است یعنی گره ماده در مقابل گره تر و جنبه منفی در مقابل جنبه مثبت با این نظم عادلانه زن باید تربیت شود تا مملکت هم بیرونی داشته باشد و هم اندرونی و مدن مثل یک خانه جامعی هم دارای اندرونی باشد بوسیله زن و هم بیرونی بوسیله مرد و زن را از پرده در آوردن و اینهمه فجایع را ببار آوردن و اینهمه ننگ در صفحات روزنامه منعکس کردن و بوسیله این لختی و برهنگی که به کشف حجاب است بلکه کشف عورت است تمام حیثیت و شرف آدمیت را به باد دادن است.

و بعد به اسم ارتقاء و به اسم اعتلای کلمه به دنیا عربده کشیدن چنین پیشامدی باید بشود تا روشن شود این مسخره بازیها از آن طرف آخر درجه ظلم را به اسم عدل انجام دادن بی دینی را به نام روح دین نشان دادن خواه ناخواه چنین حوادثی را در پیش خواهد آورد مطلب مهم عبارت از این که وظیفه سنگین عامه مردم حفظ قوانین مقدس قرآن است و این قوانین ملعبه نیست بازیچه نیست این نتیجه مثبت تمام انبیاست این محصول زحمات پیغمبر خاتم است، مردم اگر فکر کنند ببینند اشرف کائنات افضل موجودات آن کسی که خداوند او را در عرش مهمانی می کند چنین کسی در جزیره العرب با چنان مردمی بر ببرد چه رنجها پیغمبر دیده رنجهای جسمانی که مهم نیست مهم ترین رنج چنین گوهری در چنین سنگلاخی زندگی کردن این برای این بود که این قرآن بماند و بعد این قرآن باید با یک مرکب ثابتی در صفحه وجود ثبت شود و آن مرکب ثابت عبارت است از خون حسین بن علی و چنین دینی با چنین دستگاه محدثه ای و با چنین سازمان مبقیهای طوری نیست که به این گفتگوها از میان برود و به این حرفها این حقائق محو و نابود بشود مردم باید بیدار باشند قوانین دین زنده است و برای ابد زنده است و این فحشاها و منکرات محکوم به مرگ محکوم به زوال زمانی نیست که مردم در آن زمان نفهمند و نبینند آنچه ارزش دارد حکومت بر دل مردم است که نتیجه حکومت بر دل مردم این وضع را دارد.

آنچه قیمت دارد این است و مردم هر چه زودتر باید از خواب غفلت بیدار شوند و بدانند که تمام اقدامات رجال دین مطلقا برای حفظ معالم قرآن سنن وحی مقررات الهیه همچنان که بوده خواهد بود و از میان نخواهد رفت و راجع به وضع جاری هم آنچه باید شما بشنوید شنیدید و بنظر من اینها توضیح واضحات است و مردم باید به اینگونه مطالب بخندند و راستی باید بخندند یریدون لیطفئوا نورالله با فوائهم یریدون ولی عملی نخواهد شد لیطفئوا نورالله به چی به افوائهم اگر مردم بفهمند خود آیه کافی است از آنطرف آنچه را که این مردم می خواهند خاموش کنند نور خداست نور خدا ساختمانش ساختمان علو و فوق این است، نور خاصیتش این است این نور مادی است شما پایتان را می گذارید روی نور نور می افتد روی پای شما محال است نور برود زیر پای شما هزار مرتبه پا روی نور بگذاری خودت پایمال نوری مردک خر نمی فهمی نور زیر پا نمی رود. تایید حضار).

با این کلمات من خیلی دیگر انس ندارم نظر ما یک نظر مهمی است و آن نظر مهم عبارت از این است که مردم باید دین را بشناسند، بفهمند، ارزش برای دین، قیمت برای ارتباط به نداست هر مردی هم که ارزش پیدا کرده بر اثر ربط با خداست و ارزش چی است آنوقت است که مردی، آدمی، شخصی ارزش داشته باشد در نفوس مردم در قلوب مردم و این ارزش هم پیدا نمی شود الا از ناحیه ارتباط به دین و از ناحیه ارتباط به حق، این اضافه هست که هر نکره ای را معرفه می کند، شما که دیگر درس خونده اید اضافه نکره را معرفه می کند چه اضافه ای مؤثرتر نکره ای از انسان نکره تر نیست انسان خیلی نکره است ما دیگر با هم گرده میکنیم حرف می زنیم مجلس، مجلس خودمانی است از انسان نکره تر موجودی نیست فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و الترائب انسان چنین موجودی است دیگر من ماء دافق من ماء مهیم به این خواری نطفه علقه همین نطفه علقه به این نکرهای این معرفه چه معرفه ایست معرفه خداست، خداست اعرف المعارف به او وقتی اضافه پیدا میکند همین نکره ببین چه جور معرفه می شود یک جوری معرفه می شود که ابراهیم خلیل از این راه شد معرفه، موسی بن عمران از این اضافه شد معرفه، عیسی بن مریم از این اضافه شد معرفه، پیغمبر

خاتم از این اضافه شد اعرف معارف و اعلم اعلام پس وقتی حساب این است مردم باید این قانون اساسی را بدانند از این طرف برای خاموش کردن چیه دهنه کلمه دهن خودش نکته ای داره دیگه وقت گذشته حالا آقایان من از کار نمانید انوائهم اونهم الوانهم مضاف به خودشان آن هم به این پستی، یریدون چی لیطفئوا نور اما چه نور نور الله، الله اسمی است که برای آن ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله نور مضاف به این مضاف الیه به پف اینان خاموش می شود خلاصه مطلب، مطلب مربوط به وقت قرآن جوابش را آیات قرآن را فراموش نکنید و الم تر کیف ضرب الله من کلمه طیبه کشجره طیبه أصلها ثابت و فرعها فی السماء تعطی أکلها کل حین به نظام دین و رجال دین این جور است .

از آن طرف چیه و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق العرض مالها من قرار مالها من قرار، متزلزل دیگر به اینطرف کج می شود به اینطرف کج می شود از اینطرف و از آنطرف کمک میگیرد چرا برای خاطر اینکه کلمه خبیثه است کلمه خبیثه کشجره خبیثه در قرآن کلمه هم بر مطالب اطلاق می شود هم بر اشخاص کلمه یک معنای وسیعی دارد تکوین تشریعا کلمه شخص کلمه لفضا و تدوینا مثلا راجع به عیسی بن مریم و کلمه و کلمه من حسنه المسیح عیسی بن مریم اینجور دایره صدق کلمه است و مثل کلمه خبیثه اینجوره کشجره خبیثه اجتثت من فوق الأرض از روی زمین می روید ریشه نداد است از روی زمین چون باطله و اما الزبد فیذهب جفاء حساب آنچه که منقطع از خداست اینجور است چون از روی زمین برمی خیزد ندارد جایی به این دلیل که باد می ورزد وقتی باد وزید این شجره خبیثه چاره ندارد گاهی می رود بطرف راست گاهی می رود به طرف چپ گاهی از دست راست کمک می گیرد گاهی از دست چپ کمک میگیره الیمین و الشمال مذله و الطریق الوسطى هی الجاده و لکن شجره حق اینجور نیست مثل کوه یکجا می نشیند نه به راست گدایی میکند نه از چپ تکدی می کند اینجوری است این دستگاه مستقل مستقیم چرا چون اصل ثابت است و فرع فی السماء همیشه هم ثمرش لاینقطع می رسد لذا خیلی خوشحال باشید حوادثی که پیش می آید همیشه به نفع است به خیر است از حوادث باید استفاده کرد و نتیجه گرفت مطلب مهم این است و الا بقیه مطالب بنظر شخصی من مهم نیست برای خاطر اینکه که تمام این مطالب در یک شعر خلاصه می شود.

کی شود دریا به پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس (تایید حضار) خورشید از پف منتمس خورشید به پف که خاموش نمی شود خلاصه اینها مایه زحمت مردم نادان است و آنچه مهم است همبستگی مردم برای حفظ قواعد دین برای حفظ قوانین اسلام است آنچه مهم است مردم این جمعیت باید بدانند بقیه مردم هم باید بدانند تا جان در بدن ما باشد بعد از اینکه دستگاه آتش پرستی این ملت این مردم شرف داشتند مگر فضیلت داشتند مگر اینها همان مردمی بودند که آتشی را که به شاششان خاموش می کردند این آتش را می پرستیدند این بود دین این ملت این بود آئین این ملت دیگر مردم برنمیگردند هزار مرتبه دست به دست هم بدهند بخواهند زرتشتیگری را تأیید کنند و این مردم روشن به قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اینها را برگردانند به آن روزگاری که آتشی که به بول خری خاموش می شد در مقابل او خم بشوند این نخواهد شد اسلام دین کهنه هست؟ و این آئین ها تازه است؟ این دستگاه دستگاه ارتجاعیه؟ و این دستگاهها دستگاه اعتلائیه؟ تعقل کجاست! تفکر کجاست؟ ختم الله على قلوبهم و على سمعهم راستی روزگاریست بس عجیب! خدایا به باطن قرآن و صاحب قرآن این دین را حفظ کن (آمین حضار) ما را موفق بدار که خدمتگزار این دین باشیم. (الهی آمین) پروردگارا نظری کن که نیات ما خالص باشد (الهی آمین) برای تو و برای دین تو و برای نگهداری قوانین تو کار کنیم (الهی آمین) بمیریم مردم زندگی بی ارزش است و بی قیمت، منظور اصلی و مقصد اساسی را فراموش نکنید از این اجتماع نتیجه ای که ما می خواهیم بگیریم. و باید گرفته شود اینکه تمام شما همت تان را با نیت خالص برای نگهداری دین قرار دهید اسلام مقصد اقصی باشد و حفظ مقررات
باشد و همیشه بفهمانید که این کهنه نخواهد شد و ما این دین را به هستی خودمان تازه نگه خواهیم داشت والسلام علکیم و روحمه الله و برکاته.

ممکن است شما دوست داشته باشید