منظور رهبر انقلاب از تقی زاده ها چه کسانی بود؟

کسانی که افکار، سبک زندگی، روش‌های غربی و لغات غربی را به طور پیوسته در داخل تزریق و پمپاژ می‌کنند، در ادبیات و افکار و دانشگاه ها و مدارس ما، اینها همین تقی‌زاده‌های جدید هستند.

اینهایی که پشت سر سند ۲۰۳۰ می‌ایستند – سند ۲۰۳۰ یعنی برگرداندن سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی – اینها همان تقی‌زاده‌های امروز هستند.

البته امروز به توفیق الهی جوان‌های مومن و مردم انقلابی ما نخواهند گذاشت این تقی‌زاده‌ها حرف شان به کرسی بنشیند. ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

ممکن است شما دوست داشته باشید