فیلم کامل صحبت‌های بسیار مهم و روشنگرانه آقای محسن مقصودی

فیلم کامل صحبت‌های بسیار مهم و روشنگرانه آقای محسن مقصودی مجری برنامه ثریا در اختتامیه جشنواره عمار که توسط صداوسیما چندین بار سانسور شد!

ممکن است شما دوست داشته باشید