فضیلت صلوات …..

بسم الله الرحمن الرحیم

همراه با لحظاتی از حضور آیت الله مصباح یزدی در جلسات ختم صلوات

ممکن است شما دوست داشته باشید