غسل و وضو با موی بافته شده

بافت مو که با رینگ و نگین انجام می‌شود آیا برای وضو یا غسل اشکال دارد؟

در هر صورت در غسل باید بنا بر احتیاط واجب تمام موهای بلند شسته شود و در وضو اگر موهای جلو سر بلند است، باید فرق سر باز شود و بر پوست سر یا بُن موها، مسح انجام شود.

غسل و وضو با موی بافته شده

ممکن است شما دوست داشته باشید