صحنه‌ای بسیار دیدنی و در کمال سادگی و صفا و اخلاص از راهپیمایی ۲۲ بهمن در روستای پیته‌نو بهشهر (مازندران)

صحنه‌ای بسیار دیدنی و در کمال سادگی و صفا و اخلاص از راهپیمایی ۲۲ بهمن در روستای پیته‌نو بهشهر (مازندران)

ممکن است شما دوست داشته باشید