می خواهد برای رفع فقر مردم، تسلیم غرب شود در حالیکه خودش و یارانش فقر را ایجاد کرده اند.

بسم الله الرحمن الرحیم

می خواهد برای رفع فقر مردم، تسلیم غرب شود در حالیکه خودش و یارانش فقر را ایجاد کرده اند.

یادش رفته فلان وزیر میلیاردی را چرا انتخاب کرده است ..

اضله الله علی علم …

 

ممکن است شما دوست داشته باشید