سخنان مهم علامه مصباح یزدی؛می خواهد برای رفع فقر مردم، تسلیم غرب شود در حالیکه خودش و یارانش فقر را ایجاد کرده اند

می خواهد برای رفع فقر مردم، تسلیم غرب شود در حالیکه خودش و یارانش فقر را ایجاد کرده اند.

 یادش رفته فلان وزیر میلیاردی را چرا انتخاب کرده است ..

 اضله الله علی علم …

 

ممکن است شما دوست داشته باشید