جلسات اخلاق و معارف

جلسه اخلاق و معارف( شرح دعای کمیل) هر چهارشنبه از ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ در مسجد لولاگر برگزار می‌گردد.

 

درس اخلاق و معارف

ممکن است شما دوست داشته باشید