توصیه ای در معاشرت با اهل معرفت

یکی از اموری که سالک باید بر آن مواظبت کند این است که در معاشرت با اهل معرفت و اولیای الهی حتی در تقاضای موعظه و نصیحت و دستورالعمل کاری نکند که ولّی خدا اذیت شود که اگر چنین شود آثار سوء وضعی در زندگی انسان می گذارد.

از توصیه هایی که یکی از بزرگان اهل معرفت عارف بزرگوار مرحوم آیت الله آقا شیخ محمدشجاعی به این حقیر محض داشتند این بود که (در معاشرت و پرسش از مرحوم آیت الله بهجت مراعات حال ایشان را بکن که ایشان اذیت نشوند) لذا گاهی سوالی را از مرحوم آیت الله بهجت درحرم می کردم و ایشان هیچ نمی گفتند و بنده هم در سکوت محض همراهشان بودم نزدیک منزلشان که می رسیدیم پاسخ می دادند.

شیخ عارف کامل مرحوم پهلوانی در یکی از جلسات با ناراحتی فرمودند: “بعضی از دوستان ما تا با ما آشنا می شوند هنوز سر کوچه نرسیده ما را به دیگران معرفی می‌کنند اینها چوب خواهند خورد ‌من راضی نیستم کسی مرا معرفی کند”.

آیت الله پهلوانی

سید الاستاد فقیه عارف حضرت آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی به این حقیر محض فرمودند: “شاید باور نکنید اگر کسی مرا معرفی کند یا از من تعریفی کند من شکنجه می شوم”.

آیت الله سید جعفر تهرانی

لذا سالک باید در معاشرت با اولیای الهی التزام به آداب داشته باشد و مراقب باشد که سبب رنجش آنها نشود. به یاد دارم که روزی فقیه عارف حضرت آیت الله بهجت برایم درد دل کردند و فرمودند: “حتی بعضی اهل علم هم چنین هستندکه توجه ندارند که من مشغول صحبت با چه بزرگی هستم در وسط ذکر می آیند سوال می‌کنند و مزاحمت ایجاد می‌کنند.

آیت الله بهجت

کتاب ساحل بقا صفحه ۱۳۵
شرح حدیث عنوان بصری
دستورالعمل سلوکی حاج سید علی آقا قاضی

ممکن است شما دوست داشته باشید