اگر قلب ما زنگ بزند، از چه دوایی می‌توان برای رفع آن استفاده کرد؟

اگر قلب ما زنگ بزند، از چه دوایی می‌توان برای رفع آن استفاده کرد؟
برای اینکار باید سحرها قرآن بخوانید تا قلبتان را جلا بدهید.
همچنین جان انسان را استغفار سحر جلا می‌دهد و می‌توان با یتیم‌نوازی قلب را جلا داد،‌ شخص ثروتمند تنها با دست کشیدن بر سر یتیم قلبش جلا پیدا نمی‌کند و باید یتیمان را از نظر مادی تأمین کند و مشکلات مالی آنها را برطرف کند.
پس یادتان باشد که رحم کردن به یتیم با خلوص نیت قلب را جلا می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید