احکام نموداری روزه/ بخش ششم

📚 مواردی که قضا و کفاره لازم است:

۱. کارهایی که روزه را باطل می‌کند، اگرعمداً انجام شود، علاوه بر قضاء، کفاره هم واجب می شود.

۲. اگر کاری انجام ‌‌دهد که می‌داند حرام است ــ هر چند نداند روزه را باطل می‌کند ــ، روزه باطل می شود و علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد.

۳.  اگر کسی ــ که گفتۀ او قابل اعتماد نیست ــ بگوید مغرب شده و روزه دار افطار کند، سپس بفهمد که مغرب نبوده، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

احکام روزه

leader_ahkam@

ممکن است شما دوست داشته باشید