آمریکا نظامی نمی‌آورد اینجا، آمریکا نویسنده می‌آورد

ممکن است شما دوست داشته باشید